Επιλογή Σελίδας


Για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν κατά τη σημερινή συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αφορούν στην παράταση προθεσμιών για όσα ερασιτεχνικά σωματεία δεν έχουν εγγραφεί ακόμα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ, στην επίλυση οργανωτικών ζητημάτων της διεξαγωγής του «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις» και σε νομοτεχνικές βελτιώσεις της εναρμόνισης της χώρας μας με τον Κώδικα Αντι-ντόπινγκ του WADA, τοποθετήθηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

«Δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών με την κατάσταση της πανδημίας και τις πολλές πυρόπληκτες Περιφέρειες της χώρας μας, επιβάλλεται να διευκολυνθούν περαιτέρω τα ερασιτεχνικά σωματεία ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία λήψης της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης και εν συνεχεία να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων» τόνισε ο κ. Αυγενάκης και υπογράμμισε ότι:

«Ουσιαστικά δίνουμε μια 11μηνη παράταση στα ερασιτεχνικά σωματεία που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θέτουμε πιο ελαστικά χρονικά όρια ώστε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και να νομιμοποιηθούν.

Στόχος ήταν και είναι να υπάρξει ένα ξεκάθαρο τοπίο στον ελληνικό αθλητισμό και με διαφάνεια να μπορούμε να ενισχύουμε τα νόμιμα, τα ενεργά ερασιτεχνικά σωματεία. Να υπάρχει τάξη σε όλα τα αθλήματα, να συμμετέχουν χωρίς άγχος οι αθλητές μας, να εμπιστεύονται οι γονείς τα παιδιά τους σε αθλητικά σωματεία που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τα οποία να λειτουργούν σωστά».

Έτσι:

  • Παρατείνεται έως τις 31/07/2022, για όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας, η προθεσμία οριστικής εγγραφής τους (όσων δεν έχουν ήδη εγγραφεί) ή τελικής επικαιροποίησης των στοιχείων τους (όσων είναι ήδη εγγεγραμμένα) στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, προκειμένου να κάνουν χρήσητων αθλητικών εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τη ΓΓΑ ή τους ΟΤΑ.
  • Παρατείνεται έως τις 31/07/2022η προθεσμία λήψης της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης,για όσα ερασιτεχνικά σωματεία στη χώρα δεν την διαθέτουν και της εγγραφής τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, προκειμένου να μην διαγραφούν αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της κάθε Ομοσπονδίας την 01/08/2022.

Κατά συνέπεια, δικαιούνται να συμμετάσχουν και τη φετινή αγωνιστική σεζόν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων.

Ολόκληρη η ομιλία του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, για τις τροπολογίες:

«Φέρνουμε σήμερα για συζήτηση και ψήφιση πέντε τροπολογίες που αφορούν σε θέματα του τομέα αθλητισμού, τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν με επείγοντα τρόπο, λόγω προθεσμιών που υπάρχουν.

 Με την πρώτη τροπολογία(άρθρα 1-8) ρυθμίζονται ζητήματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ.

Ουσιαστικά, πρόκειται για νομοτεχνικές βελτιώσεις στον νόμο 4791/2021, ώστε να εναρμονιστεί απολύτως η ελληνική έννομη τάξη με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της χώρας στα ζητήματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ.

Με τις διατάξεις αυτές, εναρμονίζονται απολύτως οι ρυθμίσεις περί αντιντόπινγκ, τις οποίες εισαγάγαμε στην ελληνική έννομη τάξη με το νόμο 4791/2021, με το νέο Κώδικα αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Όπως, σας ανέφερα αφορά σε νομοτεχνικές βελτιώσεις και όχι σε εισαγωγή νέων διατάξεων. 

 Με τη δεύτερη τροπολογία (άρθρο 9) δίνεται παράταση στα αθλητικά σωματεία, προκειμένου να λάβουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ. Παρατείνεται, λοιπόν, η προθεσμία που είχε ορισθεί στο άρθρο 30 του νόμου 4726/2020.

 Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4726/2020, αλλά δεν έχουν λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και κατ’ επέκταση δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2022, ειδάλλως διαγράφονται αυτοδίκαια από το οικείο μητρώο της ομοσπονδίας τους.

 Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω σωματεία μπορούν να συμμετάσχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της οικείας ένωσης ή της ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων έως και τις 31 Ιουλίου 2022. Δηλαδή, για ολόκληρη την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έως το προσεχές καλοκαίρι.

 Ο στόχος της ρύθμισης αυτής, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών με την κατάσταση της πανδημίας και τις πολλές πυρόπληκτες Περιφέρειες της χώρας μας, είναι να διευκολυνθούν περαιτέρω τα αθλητικά σωματεία ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία λήψης της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης και εν συνεχεία να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

 Με την τρίτη και τέταρτη τροπολογία (άρθρα 10 και 11) δίνεται παράταση στα αθλητικά σωματεία, που δεν φέρουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και κατ’ επέκταση δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ, προκειμένου να χρησιμοποιούν αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η 1η Αυγούστου 2022 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4809/2021.

 Ειδικότερα, από την 1η Αυγούστου 2022 και όχι από τώρα, ως θα ίσχυε, αθλητικό σωματείο που δεν θα φέρει την κατά νόμο Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και δεν θα έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, παύει να μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

 Ουσιαστικά δίνουμε μια 11μηνη παράταση στα αθλητικά σωματεία που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και να νομιμοποιηθούν.

 Με τις παρατάσεις που δίνουμε στα αθλητικά σωματεία, με τα προγενέστερα άρθρα, θέτουμε πιο ελαστικά χρονικά όρια για τη συμμόρφωση των σωματείων με τις ειδικές διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και διαμορφώνουμε εργαλεία αποτελεσματικής εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών.

Στόχος ήταν και είναι να υπάρξει ένα ξεκάθαρο τοπίο στον ελληνικό αθλητισμό και με διαφάνεια να μπορούμε να ενισχύουμε τα νόμιμα, τα ενεργά ερασιτεχνικά σωματεία. Να υπάρχει τάξη σε όλα τα αθλήματα, να συμμετέχουν χωρίς άγχος οι αθλητές μας, να εμπιστεύονται οι γονείς τα παιδιά τους σε αθλητικά σωματεία που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τα οποία να λειτουργούν σωστά.

 Τέλος, με την πέμπτη τροπολογία (άρθρο 12) παραχωρείται προσωρινά, για ένα μήνα (20/08-20/09), στην «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού» η χρήση του χώρου της «Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας», ο οποίος θα φιλοξενήσει το servicepark και δράσεις του «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021».       

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 65 του ν. 4605/2019, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», το οποίο εδρεύει στη Λαμία και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,  καταργείται, με τη δημοσίευση της απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικώνπου προβλέπεται στην  παρ. 6 του ίδιου άρθρου.

Μέχρι, όμως,  τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης το Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» συνεχίζει να λειτουργεί εκπληρώνοντας τους σκοπούς του.

Έως σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η ως άνω απόφαση. Επίσης, δεν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση της «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες, που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας».

Το πρόβλημα που έχει προκύψει είναι το εξής:

Παρά το γεγονός ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» θεωρείται ότι συνεχίζει να λειτουργεί, δεν υφίσταται διοίκηση για τη διαχείριση των υποθέσεών του και την εκπροσώπησή του.

Για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης του αγώνα «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021», παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ήτοι από 20/08/2021 έως 20/09/2021,  στην «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού», η χρήση των εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης  των διεθνών αγώνων αυτοκινήτου με την επωνυμία «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021».

Ο στόχος της ρύθμισης είναι η επιτυχής και ασφαλής διοργάνωση του αγώνα «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021», κομβικό σημείο της οποίας αποτελεί η σύννομη παραχώρηση των εγκαταστάσεων της «Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας», η οποία θα φιλοξενήσει το κυρίως πρόγραμμα του αγώνα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι πέντε ανωτέρω διατάξεις στοχεύουν στην στήριξη και την ενίσχυση του αθλητισμού και των αθλητών. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του αθλητισμού, των αθλητικών φορέων και της αθλητικής οικογένειας. Δίνουμε άμεσα λύσεις και λειτουργούμε ως εγγυητές της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ενίσχυσής τους».

Pin It on Pinterest

Shares
Share This