Επιλογή Σελίδας

Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχθηκε την από 27.2.2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 5604/28.2.2022 κρινόμενη έφεση των 1) ΠΑΕ ΠΑΣ Γάννινα 1966 και 2) Γεωργίου Χριστοβασίλη του Ιωάννη και εξαφάνισε την υπ ’αριθμ. 66/25.2.2022 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Οργάνου της SUPER LEAGUE 1 Ελλάδος.

Αποφάνθηκε ότι η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966 και ο Γεώργιος Χριστοβασίλης δεν κρίνονται πειθαρχικώς ελεγκτέοι ως υπαίτοι της παραβάσεως των διατάξεων των άρθρων 69 παρ.1, 12 και 69Α παρ.1 και 2 του ν.2725/1999, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 4.2.2022 Έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, λόγω παραγραφής.

Μεταρρύθμισε την υπ’ αριθμ. 26/2022 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SUPER LEAGUE 1 Ελλάδας και επέβαλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την παράβαση που εκκαλείται, χρηματική ποινή ύψους οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ. Καθόρισε μετά τη μεταρρύθμιση της εκκαλουμένης απόφασης τη συνολική χρηματική ποινή της εκκαλούσας, στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ.

Απέρριψε την από 4.2.2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 3522/8.2.2022 έφεση του σωματείου Γ.Σ. Μαρκό κατά της υπ’ αριθμ. 5/2.2.2022 αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής (Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.).

Pin It on Pinterest

Shares
Share This