Επιλογή Σελίδας

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον δεύτερο εγκαλούμενο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΡΑΝΤΟ, αξιωματούχο  της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ «ΑΡΗΣ», ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δέκα πέντε (15) ημέρες, καθώς και χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ ευθυνόμενης ως προς την χρηματική ποινή εις ολόκληρον με τον πρώτο.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην πρώτη εγκαλούμενη ΠΑΕ «ΑΡΗΣ» χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της εγκαλούμενης ΠΑΕ «ΑΡΗΣ» χρηματική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση της παραπάνω ποινής απαγόρευσης εισόδου στον ανωτέρω αξιωματούχο της.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This