Επιλογή Σελίδας
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε την πραγματοποίηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στα γραφεία του Συνδέσμου (Κρέσνας 28, Κατερίνη) και προσκαλεί όλα τα μέλη του σύμφωνα με το καταστατικό του, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος και Γραμματέας)
  • Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτού
  • Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  • Εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας και αναπληρωματικών μελών αυτού
  • Εκλογή νέας τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας

Δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, έχουν όλα τα μέλη Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας τα οποία είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα γίνονται δεκτές στο email του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας (referees_katerini@yahoo.gr) έως και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00.

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την ίδια ημέρα και ώρα 20:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

       Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας
 Ταρενίδης Κωνσταντίνος                     Ευφραιμίδης Σταύρος

Pin It on Pinterest

Shares
Share This