Επιλογή Σελίδας

Απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα έλαβε το αποτελούμενο από υψηλόβαθμους τακτικούς δικαστές Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ σχετικά με τον αποκλεισμό σωματείων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων, εφόσον δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ και δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους.

Η ιστορία έχει ως εξής: Τέσσερα σωματεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου προσέφυγαν κατά της απόφασης της ΕΠΣ Δωδεκανήσου να τα αποκλείσει από τη συμμετοχή από την επικείμενη Γενική Συνέλευση του Ιουλίου, η οποία δεν είναι εκλογική.

Η ΕΠΣ Δωδεκανήσου απευθύνθηκε στη ΓΓΑ, όπως προβλέπει ο νόμος Αυγενάκη και η απάντηση που έλαβε όπως αναφέρεται στην προσφυγή ήταν ότι από τα 71 σωματεία της Ένωσης μόνο τα 17 έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ επειδή έχουν εγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ.

Τα τέσσερα σωματεία προσέφυγαν στο Διαιτητικό Δικαστήριο κατά της απόφασης της ΕΠΣ Δωδεκανήσου αλλά στη πραγματικότητα η προσφυγή ήταν κατά του νόμου Αυγενάκη. Μάλιστα πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των σωματείων αυτών έκανε και η ΕΠΟ.

Με την προσφυγή τους τα σωματεία αιτήθηκαν:

Α) Να γίνει δεκτή η προσφυγή τους

Β)Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. Απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣ Δωδεκανήσου.

Γ) Να αναγνωρισθεί ότι οι διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του ν.4726/2020κατά το μέρος που ορίζουν ως υποχρέωση για την λειτουργία τους ως ποδοσφαιρικών σωματείων την απόκτηση της «ειδικής αθλητικής αναγνώρισης» και κατά το μέρος που ορίζουν ως ποινή της μη απόκτησής της την διαγραφή μας από την Ένωση που ανήκουμε, την απαγόρευση να αγωνιζόμαστε στα πρωταθλήματα της Ενώσεώς μας και την απαγόρευση να συμμετέχουμε στις Γενικές Συνελεύσεις τις Ενώσεώς μας, είναι αντισυνταγματικές.

Δ) Να αναγνωρισθεί ότι, με βάσει τις διατάξεις του εν ισχύ καταστατικού της ΕΠΣ Δωδεκανήσου δικαιούνται να μετάσχουν στην Τακτική Γενική συνέλευση της ΕΣΠ Δωδεκανήσου που έχει ορισθεί για τις 19-07-2021.

Πηγή: soccerplus.gr

Οι αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ:

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δικάζει με απόν το καθ’ ού σωματείο με την επωνυμία ΕΠΣ Δωδεκανήσου, που εδρεύει στη Ρόδο, την από 22.06.2021 και με αριθμ. κατάθ. Ε.Π.Ο. 13872/24.06.2021 προσφυγή-αίτηση των σωματείων με τις επωνυμίες 1) Κλεόβουλος Λίνδου, 2) Όμιλος Φιλάθλων Ιστρίου, 3) Δόξα Ψίνθου, και 4) ΑΣ Τήλου. Δέχεται την προσφυγή-αίτηση. Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 33/18.06.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του καθού δευτεροβάθμιου σωματείου με την επωνυμία ΕΠΣ Δωδεκανήσου.

Δέχεται την από 24 .05.2021 έφεση του Αριστοτέλη Καραγιαννίδη του Χρήστου, επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατά της υπ’ αριθμ. 180/17.05.2021 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών( ΠΕΕΟΔ) της ΕΠΟ και κατά της εφεσίβλητης ΠΑΕ ΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη υπ’ αριθμ.180/2021 απόφαση της ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ. Δέχεται εν μέρει την προσφυγή. Υποχρεώνει την εφεσίβλητη-καθής η προσφυγή ΠΑΕ ΑΕ Καραϊσκάκης να καταβάλει στον προσφεύγοντα-εκκαλούντα το συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (22.226,90), με το νόμιμο τόκο από την κοινοποίηση της προσφυγής έως την ολοσχερή εξόφληση.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
// START Corner ad for Novibet // END Corner ad for Novibet