Επιλογή Σελίδας


Έχοντας υπόψη:

  • Το Καταστατικό της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας
  • Την υπ’ αριθμό 04-21/03/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας
  • Το νόμο 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

καλούμε τους αντιπροσώπους όλων των μελών της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00, που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών (Ασμανίδη 2 – βόρεια αίθουσα-  ισόγειο) με τα κάτωθι θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης
  • Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
  • Διοικητικός απολογισμός
  • Οικονομικός απολογισμός
  • Ανακοίνωση έκθεσης Εξελεγτικής Επιτροπής
  • Έγκριση προΰολογισμού χρήσης 2022
  • Τροποποίηση και έγκριση καταστατικού της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This