Επιλογή Σελίδας

Έχοντες υπόψη:

  • Το Καταστατικό της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας
  • Την από 1 Δεκεμβρίου 2022, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας
  • Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει

Καλούμε του Αντιπροσώπους των Σωματείων Μελών της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου του έτους 2022 και ώρα 20:30.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης
  • Συζήτηση και λήψη απόφασης για εναρμόνιση του Καταστατικού της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
  • Έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου του έτους 2022), και ώρα, 21:30 με τον ίδιο τρόπο (διαδικτυακά) και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This