Επιλογή Σελίδας


Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4809/2021 άρθρο 42 και ν.2725/199 άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα σωματεία των Εθνικών κατηγοριών δύνανται να καταθέτουν συμβάσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών οι οποίες θα ελέγχονται ως προς την νομιμότητα τους και θα επικυρώνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Εντός των ημερών σχετικός τύπος σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών θα διατίθεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Έως τότε θα επικυρώνονται όσες συμβάσεις κατατεθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις της υπερκείμενης νομοθεσίας και των κανονισμών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.


Στις ανωτέρω συμβάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κάτωθι κείμενο:

«Η κατάθεση στην Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της παρούσας σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών, συνεπάγεται τη συναίνεση του καλαθοσφαιριστή στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης κατά τους όρους της Υπουργικής Απόφασης 14485/2001, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων».

Άλλως, με υπεύθυνη δήλωση με όμοιο περιεχόμενο. Τις συμβάσεις αυτές θα παραλαμβάνει η υπάλληλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης κα Μελπομένη Γρηγοριάδη στο γραφείο Μητρώου.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
// START Corner ad for Novibet // END Corner ad for Novibet