Επιλογή Σελίδας


Σε εφαρμογή των διευκρινιστικών οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 που ισχύουν από 30 Αυγούστου 2021 έως 6 Σεπτεμβρίου 2021 με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στις 27 Αυγούστου 2021, καθορίζεται και το πρόγραμμα ελέγχων για προπονήσεις και αγώνες ως εξής:

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ:

Αθλητές/αθλήτριες έως 11 ετών: δύο self test ανά εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου covid της ομάδας

Αθλητές/αθλήτριες 12 έως 15 ετών: ένα rapid test την εβδομάδα και ένα self test την εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου covid της ομάδας

Αθλητές/αθλήτριες 16 ετών και άνω: δύο rapid test την εβδομάδα

Εξαιρούνται από την υποχρέωση ελέγχων οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ, το οποίο εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση

ΑΓΩΝΕΣ:

Αθλητές/αθλήτριες έως 15 ετών : PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών ή self test παρουσία του υπεύθυνου Covid της ομάδας την ημέρα του αγώνα

Αθλητές/αθλήτριες 16 ετών και άνω : PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών

Εξαιρούνται από την υποχρέωση ελέγχων οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ το οποίο εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση

Για κάθε τροποποίηση των σχετικών προβλέψεων ελέγχων θα γίνει νέα ενημέρωση.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This