Επιλογή Σελίδας

Την υποψηφιότητα του Θοδωρή Ζαγοράκη για την προεδρία της ΕΠΟ στηρίζει η ΕΠΣ Πιερίας, όπως αποφάσιστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της Εκτελεστικής Επιτροπής της τοπικής μας ένωσης. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Πιερίας, Αστέριος Τόκας θα είναι υποψήφιος για αναπληρωματικό μέλος στο νέο Δ.Σ. της ομοσπονδίας.

Αναλυτικά, οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Πιερίας:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΤΙΣ  10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σήμερα, Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Πιερίας, κατόπιν  προσκλήσεως του Προέδρου της.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 για τα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας …”  καθώς και την παράταση ισχύος των μέτρων με νεότερες αποφάσεις της κυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Θεοχάρης Φώτιος, Κούρτης Κωνσταντίνος, Ναλμπαντίδης Λεωνίδας, Παυλίδης Απόστολος, Σιδηρόπουλος Λάζαρος,  Σπαθάρης Νικόλαος, Τόκας Αστέριος και Τσακνάκης Δημήτριος

Απουσίαζαν οι: Αναστασιάδης Λάζαρος, Κυραηλίδης Χρυσόστομος και Σιδηροπούλου Σημέλα.Καθώς, κατά τα ανωτέρω διαπιστώθηκε Απαρτία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, ακολούθησε η ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής, εισήγηση αρμοδίως, συζήτηση και ψήφιση επί των θεμάτων της συνεδρίασης:

1ο Θέμα. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κος Αστέριος Τόκας, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Ε.Ε. για τη διεξαγωγή της Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ, το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021, κατόπιν των νεότερων κυβερνητικών αποφάσεων για παράταση της ισχύος των έκτακτων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού.
Κατόπιν, πρότεινε στα μέλη της Ε.Ε. να εγκρίνουν την πρόταση υποψηφιότητας του κυρίου ΖΑΓΟΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ,  για τη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά την  Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση στις 27/03/2021.
Τα μέλη της Ε.Ε., με ψήφους οκτώ (8) υπέρ και μηδέν (0) κατά, αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ να προταθεί από την Ε.Π.Σ. Πιερίας ο  κος. ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ως υποψήφιος Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο..

2ο Θέμα. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟ.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κος Αστέριος Τόκας, ο οποίος πρότεινε στα μέλη της Ε.Ε., να εγκρίνουν την πρόταση υποψηφιότητας του ιδίου, για τη θέση του υποψηφίου Αναπληρωματικού μέλους, της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση στις 27/03/2021.
Τα μέλη της Ε.Ε., με ψήφους οκτώ (8) υπέρ και μηδέν (0) κατά, αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ να προταθεί από την Ε.Π.Σ. Πιερίας ο  κος. ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ως υποψήφιος για τη θέση του αναπληρωματικού μέλους, της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο..

3ο Θέμα. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΤΗΣ ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟ, ΣΤΙΣ 27/03/2021.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κος Αστέριος Τόκας, ο οποίος πρότεινε στα μέλη της Ε.Ε., να εγκρίνουν τον ορισμό του ιδίου, για τη θέση του τακτικού εκπροσώπου και τον ορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ε. κ. Δημητρίου Τσακνάκη, για τη θέση του αναπληρωματικού εκπροσώπου της ΕΠΣ Πιερίας, κατά την  Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, στις 27/03/2021,
Κατά την ψηφοφορία τα μέλη της Ε.Ε., αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ να οριστούν ως τακτικός εκπρόσωπος της ΕΠΣ Πιερίας ο Πρόεδρος της Ε.Ε., κύριος Αστέριος Τόκας του Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός  εκπρόσωπος ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε., κύριος Δημήτριος Τσακνάκης του Βασιλείου.

Για  την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γ. Γραμματέας

Αστέριος Κ. Τόκας                                    Δημήτριος Β. Τσακνάκης

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
// START Corner ad for Novibet // END Corner ad for Novibet