Επιλογή Σελίδας

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έλαβε σήμερα τις ακόλουθες αποφάσεις.

Με πενήντα πέντε θετικές ψήφους ενέκρινε τον διοικητικό απολογισμό της προηγούμενης περιόδου (3 «όχι», 3 λευκά, 1 «παρών»).

Με πενήντα έξι θετικές ψήφους ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης περιόδου (4 «όχι», 1 «παρών»).

Με πενήντα έξι θετικές ψήφους ενέκρινε τον προϋπολογισμό της επόμενης περιόδου (3 «όχι», 1 λευκό, 1 «παρών»).

Να δοθεί στους εν ενεργεία διαιτητές το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, σε εναρμόνιση με την αθλητική νομοθεσία.

Ενέκρινε την παροχή μπόνους κατάκτησης της 1ης θέσης στο Nations League για τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών, ύψους €500.000,00.

Ενέκρινε την καταβολή από την Ομοσπονδία κατά την περίοδο Απρίλιος 2022 – Απρίλιος 2023, ποσού €43.000,00 προς κάθε Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, έναντι του αδιανέμητου ποσού του άρθρου 66 του Καταστατικού.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This