Επιλογή Σελίδας

Να καταβάλει το 50% στον ποδοσφαιριστή Χριστιάν Σαχπεκίδη Μίλιεβιτς καλείται η Βέροια, σύμφωνα με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ. Πρόκειται για οφειλές που υπήρχαν προς τον ποδοσφαιριστή από την παλιά ΠΑΕ ΓΑΣ Βέροια. Ο ΝΠΣ Βέροιας 2019 είναι ομάδα που προέκυψε μετά από μετονομασία της Ελπίδας Σκουτάρεως, και παρότι έχει διαφορετικό σήμα και χρώματα με την “παλιά” ΠΑΕ, βάσει της απόφασης του δικαστηρίου θεωρείται “κληρονόμος” της κι έτσι υποχρεούται σε πληρωμή κατά 50% των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Όσο δεν τακτοποιείται το χρέος, ισχύει αφαίρεση τριών βαθμών.

Με αφορμή την παραπάνω απόφαση αλλά και τις πρόσφατες… περιπέτειες της ΠΑΕ Άρης με τον Ντουρμισάι, φαίνεται ότι το τοπίο όσον αφορά στο κατά πόδο μία νέα ΠΑΕ είναι απαλλαγμένη ή όχι από… αμαρτίες του παρελθόντος παραμένει θολό.

Το σχετικό δελτίο τύπου:

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Ορίζει όπως η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Yesil Samed του Seahattin δυνάμει της υπ’ αριθμ. 156/2020 αποφάσεως της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. συνολική χρηματική απαίτηση ποσού των ογδόντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (86.567,46) ευρώ ήτοι χρηματικής απαίτησης ποσού 83.643,93 Ευρώ, πλέον νομίμων τόκων ποσού 2.623,53 ευρώ και δικαστικών εξόδων τριακοσίων (300) ευρώ, κατά τους ορισμούς της προαναφερθείσας απόφασης, καταβληθεί/εξοφληθεί από την οφειλέτρια ΠΑΕ «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.» μετά παρακράτηση και απόδοση στην ΕΠΟ της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμ. 39710/18-11-2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού εκάστης 17.313,49 Ευρώ, της πρώτης δε εξ αυτών καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Επιβάλλει, για την περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε από τις πέντε (5) δόσεις, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, για το σύνολο του ποσού των 86.567,46 ευρώ.

Ενεργοποιεί σε βάρος της δεύτερης των καθών η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ Π.Α.Ε 2019», την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Χριστιάν Σαχπεκίδης Μίλιεβιτς, κατά το ποσοστό του 50% επί του συνολικού οφειλομένου  ποσού των 10.300 ευρώ, και κατά τα ειδικότερον  διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 613/2017 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This