Επιλογή Σελίδας

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Αλκιβιάδη Μαρκοπουλιώτη κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμό 51/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των €16.668,74 και β) του ποσού των €300,00 για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, πλέον των νομίμων τόκων, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την κοινοποίηση της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ιωσήφ Λαμπρόπουλου κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμό 50/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του 50% του ποσού των €24.831,18, πλέον των νομίμων τόκων και β) του ποσού των €200,00 για τα καταβλητέα στον αιτούντα έξοδα της διαιτητικής διαδικασίας, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την κοινοποίηση της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ευθύμιου Αργυρόπουλου κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμό 82/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των €7.627,87 και β) του ποσού των €200,00 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την κοινοποίηση της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Αποστολόπουλου κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμό 60/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των €19.140,00 και β) του ποσού των €300,00, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την κοινοποίηση της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Δημητρίου Ανάκογλου κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμό 59/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των €19.600,00 και β) του ποσού των €300,00 ως επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης του αιτούντος, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την κοινοποίηση της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Τζέημς Καλλικράτη Σταμόπουλου κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμό 61/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των €8.674,00, πλέον των νομίμων τόκων και β) του ποσού των €300,00 ως δικαστική δαπάνη, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This