Επιλογή Σελίδας

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχεται -κατά πλειοψηφία- την προσφυγή του αθλητικού σωματείου Ηρακλής Αμμουδιάς. Ακυρώνει την από 20 Μαρτίου 2023 απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών, όπως αυτή επικυρώθηκε με την από 16 Μαρτίου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Θεόφιλου Κουρούπη. Επιβάλλει στην ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των €1.227,74, πλέον των νομίμων τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού €200,00, την ποινή της αφαίρεσης των τριών βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ευάγγελου Ντελέκου. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμό 48/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του 50% του ποσού των €8.672,68 πλέον των νομίμων τόκων και, β) του ποσού των €300,00 για τα καταβλητέα στον αιτούντα έξοδα της διαιτητικής διαδικασίας, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ευσταθίου Ρόκα, όπως αυτή περιορίσθηκε, κατά την επικουρική της βάση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ Παναχαϊκή, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα, του ημίσεος του 50% (ήτοι, το 25%) του ποσού των €31.079,92, πλέον των νομίμων τόκων, την ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ιωάννη Σκεπετάρη. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμό 38/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των €4.068,48 και, β) του ποσού των €300,00 ως επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή, Γεωργίου Ραφαήλ Μουστακόπουλου. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμό 39/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των €18.597,59 και, β) του ποσού των €300,00 ως επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This