Επιλογή Σελίδας

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Ενεργοποίησε σε βάρος της καθ’ ης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΟ Κασσιόπη ΠΑΕ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή- Αναστάσιου Βενέτη του Δημητρίου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 12/2020 τελεσίδικης απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 37/2020 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Ενεργοποίησε σε βάρος της καθ’ ης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΟ Κασσιόπη ΠΑΕ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή- Γεράσιμου Βουκελάτου του Θεοδώρου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 136/2020 τελεσίδικης απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Επέβαλε στην καθ’ ης ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΕ ΑΟ Κασσιόπη», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή – Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου του Λάμπρου, του συνολικού ποσού των €38.514,36, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 167/2020 τελεσίδικης απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, την ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΟ Κασσιόπη ΠΑΕ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή- Jonatan Jesús Bauman του Juan, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 137/2020 τελεσίδικης απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 35/2020 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This