Επιλογή Σελίδας

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

-Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ηλία Βρεττού κατά της Π.Α.Ε. ΗΡΟΔΟΤΟΣ. Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ής η αίτηση Π.Α.Ε. την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 52/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

– Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Νταμιάνο Γκίνη κατά της Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904. Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

– Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Νταμιάνο Γκίνη κατά της Π.Α.Ε. ΟΦΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ής η αίτηση Π.Α.Ε. την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 79/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα από την κοινοποίηση.

– Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Δημήτριου Ψάνη κατά της Π.Α.Ε. ΟΦΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης.

 – Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Δημητρίου Διαμαντόπουλου κατά της Π.Α.Ε. ΞΑΝΘΗΣ. Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

-Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Lukas Pivetta Brambilla κατά της Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904.
Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ής η αίτηση Π.Α.Ε. την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 65/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.
Απορρίπτει την από 24-4-2023. Και με αρ. πρωτοκόλλου ΕΠΟ 11025/25-4-2023 αίτηση δοσοποίησης της (Π.Α.Ε) με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 κατά του Λούκας Πιβέτα Μπραμπίγια (Lukas Pivetta Brambilla).

-Δέχεται εν μέρει την από 24-4-2023 και με αρ. πρωτοκόλλου ΕΠΟ 11027/25-4-2023 αίτηση δοσοποίησης της Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Νικολάου Καρανίκα. Ρυθμίζει την καταβολή της τελεσιδίκως επιδικασθείσας οφειλής της αιτούσας –καθ’ής Π.Α.Ε. σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης δε εξ αυτών καταβλητέας εντός δυο (2) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, και της επομένης την αντίστοιχη ημέρα καταβολής της πρώτης δόσης του επόμενου μήνα Σε περίπτωση μη καταβολής οιασδήποτε δόσης θα καθίσταται και πάλι δυνατή η ενεργοποίηση ,κατά τα ακολούθως διαλαμβανόμενα ,ποινών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 ΚΙΜΠ.

Δέχεται εν μέρει την από 29-3-2023 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 9305/29-3-2023 αίτηση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Νικολάου Καρανίκα κατά της Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904. Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ής η αίτηση Π.Α.Ε. την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 69/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή,εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης.

-Δέχεται εν μέρει από 24-4-2023 και με αρ. πρωτοκόλλου ΕΠΟ 11026/25-4-2023 αίτησης δοσοποίησης της Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 κατά του ποδοσφαιριστή Βασίλειου Κουτσιανικούλη.  Ρυθμίζει την καταβολή της τελεσιδίκως επιδικασθείσας οφειλής της αιτούσας –καθ’ής Π.Α.Ε. σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης δε εξ αυτών καταβλητέας εντός δυο (2) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, και της επομένης την αντίστοιχη ημέρα καταβολής της πρώτης δόσης του επόμενου μήνα Σε περίπτωση μη καταβολής οιασδήποτε δόσης θα καθίσταται και πάλι δυνατή η ενεργοποίηση ,κατά τα ακολούθως διαλαμβανόμενα ,ποινών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 ΚΙΜΠ.

Δέχεται εν μέρει την από 29-3-2023 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 9306/29-3-2023 αίτησης του ποδοσφαιριστή : Βασιλείου Κουτσιανικούλη κατά Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904. Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ής η αίτηση Π.Α.Ε. την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 66/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή,εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This