Επιλογή Σελίδας

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

1. Δέχεται την από 03.01.2024 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ευαγγέλου Τρικάτζη κατά της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του ποσού των 15.128,76 ευρώ νομιμοτόκως, πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα για κάθε επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του ποσού των 15.128,76 ευρώ νομιμοτόκως,  πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

2. Απορρίπτει την από 02.11.2023 αίτηση αναψηλάφησης και τους από 20.11.2023 πρόσθετους λόγους αυτής, του πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή Vance Sikov κατά της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This