Επιλογή Σελίδας

Δύο πρόσωπα προσέφυγαν κατά της σκακιστικής ομοσπονδίας, επειδή λόγω ηλικίας (συμπλήρωση 70 ετών) αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτησή τους έγινε δεκτή ως προς το σκέλος που αφορά τον ηλικιακό περιορισμό – αποκλεισμό.Ο νόμος προβλέπει ότι ουδείς που έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του δύναται να εκλεγεί σε διοικητικό συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας.

Το δικαστήριο στην απόφασή του αναφέρει ότι μεταξύ άλλων ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην προσφορά ανεξαρτήτως ηλικίας, κρίνοντας σε αυτό το κομμάτι τη διάταξη ως αντισυνταγματική.Απορρίφθηκε το αίτημα σχετικά με τον αριθμό θητειών.

Η διάταξη του νόμου αναφέρει τα εξής:

“Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται, όμως, να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Οι ρυθμίσεις της παρούσας ισχύουν και για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.”Η υπόθεση αυτή έχει απασχολήσει και την ΕΠΟ ενόψει των εκλογών.Πλέον όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, πέραν από τις γνωμοδοτήσεις συνταγματολόγων, έχουν ένα ισχυρό όπλο στα χέρια τους, που αποτελεί “δεδικασμένο”

Πηγή: soccerplus.gr

Pin It on Pinterest

Shares
Share This