Επιλογή Σελίδας

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Επιβάλλει στην καθής η αίτηση ΠΑΕ με την επωνυμία ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Απόστολου Σκόνδρα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 272/2021 τελεσίδικης απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, την ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την από 5 Οκτωβρίου 2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 22224/08.10.2021 αίτηση του αιτούντος Αριστοτέλη Καραγιαννίδη του Χρήστου και την από 18 Οκτωβρίου 2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 23122/18.10.2021 αντίθετη αίτηση της καθής ΠΑΕ με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκη Άρτας Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο Καραϊσκάκης Άρτας.

Δέχεται, κατά ένα μέρος, αμφότερες τις αιτήσεις.

Ρυθμίζει την καταβολή της οφειλής της καθής ΠΑΕ με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκη Άρτας Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, και τον διακριτικό τίτλο Καραϊσκάκης Άρτας, εκ συνολικού ποσού €22.226,90, σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, και δη πληρωτέες μέχρι την πέμπτη ημέρα εκάστου μηνός, οριζομένων ως καταβλητέων, με την τελευταία δόση του μηνός Δεκεμβρίου, των οφειλομένων τόκων υπερημερίας και της δικαστικής δαπάνης, που επιδικάστηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 143/2021 τελεσίδικη απόφαση του παρόντος Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Επιβάλλει στην καθής η αίτηση ΠΑΕ με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκη Άρτας Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο Καραϊσκάκης Άρτας, για την περίπτωση μη τήρησης της άνω ρύθμισης και εξόφλησης του αιτούντος ποδοσφαιριστή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 143/2021 τελεσίδικης απόφασης του παρόντος Διαιτητικού Δικαστηρίου, την ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την επόμενη της λήξης πληρωμής της πρώτης καθυστερούμενης και μη πληρωθείσης δόσης οφειλής.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
// START Corner ad for Novibet // END Corner ad for Novibet