Επιλογή Σελίδας


Η Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ της 12/9/2021 θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Δείτε πως θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Η Γ.Σ. της 12/9/2021 θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί. Έκαστος αντιπρόσωπος του σωματείου σας, τον οποίο έχετε δηλώσει, θα λάβει έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο – zoom – όπου κάνοντας κλικ σε αυτόν – θα εισέλθει στην τηλεδιάσκεψη της Γ.Σ. με δυνατότητα εικόνας, ακρόασης και ομιλίας.


Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έναρξη Γ.Σ.: 11.00 – Διαπίστωση Απαρτίας.

Παρακαλούνται οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών με δικαίωμα ψήφου να εισέλθουν εγκαίρως στην τηλεδιάσκεψη, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η απαιτούμενη καταστατική απαρτία για την έναρξη εργασιών της Γ.Σ.  

Θέμα 1 : «Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης».

Θέμα 2 : «Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής».

Δεν αφορά σε ψηφοφορία, αλλά σε συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα αναγνωστούν ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της τελευταίας αιρετής διοίκησης και θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση.

Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης θα δοθεί ο λόγος σε έκαστο υποψήφιο Πρόεδρο για συνοπτική ανάπτυξη του προγράμματός του για 15΄.

Θέμα 3 : «Έγκριση οικονομικού Απολογισμού από 1/1/2020 έως 31/3/2021».

Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 13:30 – 14:00 (ακολουθεί διαδικασία ηλεκτρονικού κλεισίματος ψηφοφορίας: 15΄).

Θέμα 4 : «Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης – απαλλαγή του απερχόμενου ΔΣ από κάθε ευθύνη».

Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 14:15 – 14:45 (ακολουθεί διαδικασία ηλεκτρονικού κλεισίματος ψηφοφορίας: 15΄).

Θέμα 5 : «Εκλογή δύο (2) Μελών της Εφορευτικής». Η ψηφοφορία παρέλκει, διότι η Εφορευτική Επιτροπή έχει διορισθεί από τον Δ.Σ.Α. σύμφωνα με το νόμο.

Θέμα 6 : «Αρχαιρεσίες για την εκλογή α) Προέδρου και 17 μελών του Δ.Σ. και β) 3 τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 2 αναπληρωματικών». Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 15:00 – 19:00 (ακολουθεί διαδικασία ηλεκτρονικού κλεισίματος ψηφοφορίας :15΄).

Θέμα 7 : «Εκλογή Τακτικού Εκπροσώπου της Ε.Ο.Κ. και αναπληρωτή του στην Ε.Ο.Ε.». Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 19:15 – 19:45 (ακολουθεί διαδικασία ηλεκτρονικού κλεισίματος ψηφοφορίας :15΄).

Θα ακολουθήσει η έκδοση αποτελεσμάτων από την Εφορευτικής Επιτροπή.

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Για την επικείμενη Γ.Σ. έχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση/email: ekloges@basket.gr

Στο παραπάνω email, μπορείτε να απευθύνεστε για θέματα που αφορούν την Εφορευτική Επιτροπή και ιδίως για αιφνίδιο κώλυμα του ορισθέντος τακτικού αντιπροσώπου του σωματείου σας και αντικατάστασή του από τον αναπληρωματικό.

Σε κάθε περίπτωση η γραμματεία της Ε.Ο.Κ. παραμένει στη διάθεσή σας για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και την παροχή διευκρινήσεων στο τηλέφωνο: 210-6898307 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helbasket@basket.gr

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
// START Corner ad for Novibet // END Corner ad for Novibet