Επιλογή Σελίδας


γράφει ο Χρήστος Ξανθόπουλος, Δικηγόρος Κατερίνης

Ανάσα για τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία δίνει  ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 4790/2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 90 του παραπάνω νόμου παρατείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Επομένως οι εκλογές στα σωματεία αυτά  μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά τις 30 Ιουνίου 2021, εφόσον μπορούν να πραγματοποιούνται Γενικές Συνελεύσεις διά ζώσης και το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες  και δεν δοθεί νέα παράταση λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας Covid-19 .

Επίσης οι γενικές συνελεύσεις των παραπάνω σωματείων που δεν έχουν θέμα τις εκλογές π.χ. ετήσιος απολογισμός, προϋπολογισμός και ισολογισμός μπορούν να γίνουν και μετά τις 30 Ιουνίου 2021.

Παρακάτω παρατίθεται η σχετική διάταξη του άρθρου 90 του ν. 4790/2021που ρυθμίζει αυτό το θέμα των εκλογών: 

Άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021)

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 89 του παρόντος αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 30 Ιουνίου 2021.

Κοινές υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4753/2020 (Α’ 227), με τις οποίες παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων σωματείων και συλλόγων διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι την 30 Απριλιου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία έχουν υποχρέωση έως 30 Ιουνίου 2021 να προβούν στην τροποποίηση του καταστατικού τους σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο 4726/2020 που ισχύει από 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
// START Corner ad for Novibet // END Corner ad for Novibet