Επιλογή Σελίδας


Επιθετική ανακοίνωση εναντίον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εξέδωσε την Κυριακή (7/03) η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με αφορμή την υπόθεση της μη επικύρωσης του καταλόγου των σωματείων ενόψει των εκλογών της Ομοσπονδίας.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενημέρωσε την Ομοσπονδία του μπάσκετ ότι δεν επικυρώνεται ο κατάλογος των σωματείων που έχουν το δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες της 28ης Μαρτίου, με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να θεωρεί πως επιχειρείται αλλοίωση της πραγματικότητας και δημιουργία εντυπώσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έστειλε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λίστα με περισσότερα από 900 Σωματεία που δηλώνει ότι έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ μόλις 516 σωματεία έχουν εξασφαλίσει και τις τρεις προϋποθέσεις του νέου νόμου, για την συμμετοχή στις εκλογές. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έκρινε την λίστα ως μη αποδεκτή και ζήτησε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να αποστείλει τον σωστό πίνακα των σωματείων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νόμου (ειδική αθλητική αναγνώριση, μίνιμουμ αγωνιστική δραστηριότητα δύο ετών στα τρία τελευταία χρόνια και ένταξη στο τελικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας). Η ομοσπονδία δεν απάντησε και έτσι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποφάσισε να μην επικυρώσει τον κατάλογο των σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις εκλογές, κρίνοντάς τον μη έγκυρο και αποδεκτό.


Η ανακοίνωση:

«Κατάπληξη προκαλεί το δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που υπογράφεται από μία υπάλληλό της περί μη αποστολής από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του καταλόγου των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η ανακοίνωση αυτή είναι ανακριβέστατη και σκόπιμα επιχειρείται η αλλοίωση της αντικειμενικής πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης απέστειλε εμπρόθεσμα τον σχετικό κατάλογο στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του νόμου 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4726/2020.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει υποχρέωση τουλάχιστον δεκαπέντε πλήρεις ημέρες πριν από την γενική Συνέλευση να απαντήσει εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί.

Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται. Αρκεί η απλή ανάγνωση της συγκεκριμένης διάταξης για να αναδειχθεί ότι σε καμιά περίπτωση η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δεν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις της, όπως διατείνεται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το Δελτίο Τύπου της, με το οποίο επιχειρείται η αλλοίωση των δεδομένων και η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τηρεί τις νόμιμες υποχρεώσεις της και οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με όσα ρητά και συγκεκριμένα προβλέπει ο νόμος 2725/1999».

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
// START Corner ad for Novibet // END Corner ad for Novibet