Επιλογή Σελίδας

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Επέβαλε την ΠΑΕ Τρίκαλα, ως αθλητική διάδοχο του ΤΑΠ ΑΟ Τρίκαλα, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Jean Wanga, σε ποσοστό 50% του ποσού των €18.000,00 πλέον των νομίμων τόκων κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 526/2006 τελεσίδικης απόφασης της Α’ Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς και ποσού €300,00, ως δικαστικά έξοδα, ήτοι το 50% του συνολικού ποσού των €18.300, την ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας. Δέχτηκε την πρόσθετη παρέμβαση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών.

Ανέβαλε την έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση του Kwame Pelé Frimpong, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή κατά της ΠΑΕ Αιγάλεω και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This