Επιλογή ΣελίδαςΚατατέθηκε και είναι πλέον γνωστός με όλες τις λεπτομέρειες ο νόμος του Λευτέρης Αυγενάκη για τη μεταρρύθμιση στον αθλητισμό.

Μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις του αθλητικού νόμου Αυγενάκη είναι ότι το δικαίωμα της ψήφου των σωματείων θα ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Μια από τις βασικές μορφές αδιαφάνειας των εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες, ήταν οι μεταφερόμενοι εκπρόσωποι σωματείων που ψήφιζαν στις συνελεύσεις των ομοσπονδιών. Είναι εκατοντάδες τα παραδείγματα εκπροσώπων που αλλάζουν σωματεία σαν τα πουκάμισα ανάλογα με τις «ανάγκες» κάποιων. Αυτό τελειώνει με το νόμο Αυγενάκη που ορίζει ότι την ψήφο του κάθε σωματείου θα μπορεί να την καταθέτει μόνο εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη βουλή ο υφυπουργός αθλητισμού, οι εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες θα μπορούν να διεξαχθούν μέχρι το Φεβρουάριο του 2021.

Πιο συγκεκριμένα, στο συνοδευτικό έγγραφο του νόμου, την έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους αναφέρει:

«α. Συγκαλούνται ειδικά για το έτος 2020 οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών και διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων, από 1.11.2020 έως 15.2.2021, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
β. Παρατείνονται έως 15.2.2021 οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ομοσπονδιών, εφόσον αυτές λήγουν έως την 31.10.2020».

Οι περιορισμοί

  • Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό.
  • Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία.
  • Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών.
  • Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της.
  • Κατ` εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία ισχύουν τα εξής: α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος και β) δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει τέσσερις (4) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό.
  • Για την εφαρμογή των ηλικιακών ορίων της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) ή το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας.

Ακολουθούν αναλυτικά το σχέδιο νόμου, όλες οι εκθέσεις καθώς και ο πίνακας τον τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων.

Σχέδιο νόμου

Ειδική Έκθεση

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου

Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων

Έκθεση δημόσιας διαβούλευσης

Αιτιολογική έκθεση

Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων

Πηγή: Sports Feed

Pin It on Pinterest

Shares
Share This