Επιλογή Σελίδας

Επειδή αύριο είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για τους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για την ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. σε συνεργασία με την Π.Ε.Π.Φ.Α., ο σύνδεσμος μας, σαν τελευταία υπενθύμιση για κάθε ενδιαφερόμενο, έκρινε σκόπιμο να ξαναδημοσιεύσει την σχετική ανακοίνωση από το site της Ε.Π.Ο.

« Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΕΠΦΑ) ενέκρινε την λειτουργία Ειδικών Σχολών Επιμόρφωσης στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ – ΤΕΦΑΑ των Ελληνικών Πανεπιστημίων με ειδικότητα το ποδόσφαιρο.

Όσοι παρακολουθήσουν τις εν λόγω Ειδικές Σχολές Επιμόρφωσης θα λάβουν ισοτιμία με το δίπλωμα UEFA B και την ταυτότητα τριετίας που είναι απαραίτητη για την εργασία τους ως προπονητές ποδοσφαίρου (UEFA CONVENTION 2020). Η διάρκεια των Σχολών θα είναι 25 ώρες.​


Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συλλέξουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών Ε.Π.Ο. στο email proponites@epo.gr. Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg. ​

Δικαιολογητικά που απαιτούνται: ​

-Αίτηση​
-Πτυχίο ΤΕΦΑΑ – ΣΕΦΑΑ​
-Δίπλωμα ειδίκευσης Ποδοσφαίρισης​
-Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (να περιλαμβάνει: προσωπικά στοιχεία, εμπειρία ως ποδοσφαιριστής, εμπειρία ως
προπονητής, επιπλέον επιμόρφωση)​
-Aντίγραφο ποινικού μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών​
-Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών​
-Υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της σχολής​
-Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης               συναίνεσης.​
-Μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου​
-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε μορφή jpg)​
-Παράβολο κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Ο. (Τράπεζα Πειραιώς) με το ποσό των 130,00 € που αντιστοιχεί στην έκδοση ταυτότητας τριετίας με ημερομηνία λήξεως 31.12.2021 (Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται έπειτα από ενημέρωση του τμήματος Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών Ε.Π.Ο. προς κάθε ενδιαφερόμενο)​


Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 30/10/2020​

Το πρόγραμμα λειτουργίας των Σχολών θα αναρτηθεί σύντομα στο site της ΕΠΟ.»  

Για την Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος
Καλαϊτζίδης Στέλιος 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This