Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση των Μελών του ΣΦΚ Πιερικός για την κάλυψη του Μετοχικού Κεαφαλαίου της ΠΑΕ Σύλλογος Φιλάθλων Κατερίνης Πιερικός 1961.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 2725/99, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τη σχετική απόφαση 33/13-06-2020 της Γενικής Συνέλευσης του ΣΦΚ Πιερικός, για την σύσταση Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας, καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης και να συμμετάσχουν στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών, καταβάλλοντος ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών της οποίας επιθυμεί να αναλάβει κάθε μέλος.

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των €30.000,00 και διαιρείται σε χίλιες μετοχές, αξίας €30,00 εκάστη. Ελάχιστο ποσό εγγραφής €1.080,00 (τριάντα έξι μετοχές).

Οι εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία του ΣΦΚ Πιερικός στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-13:00.

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με την αιτιολογία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ, ΑΦΜ ΜΕΤΟΧΟΥ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με διακριτό τίτλο Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1961 ΠΑΕ »

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 25/10/2020
ΕΚ ΤΗΣ Π.Ε.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This