Επιλογή Σελίδας

Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Προσφυγή – αίτηση: 1) Της ΝΙΚΗΣ 1924 ΠΑΕ, που εδρεύει στο Βόλο, κατά του Νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας Super League2 – Football League» και Β) την Πρόσθετη Παρέμβαση: 1) της ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905 υπέρ του καθ’ ου Νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας Super League2 – Football League» και κατά της προσφεύγουσας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας και 2) της ΠΑΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970, Υπέρ του καθ’ ου Νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας Super League2 – Football League» και Κατά της προσφεύγουσας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου « Η Νίκη 1924 ΠΑΕ».

Απορρίπτει την προσφυγή.

Δέχεται τυπικά και κατ΄ουσίαν τις πρόσθετες παρεμβάσεις.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This